บริษัท เอส.ซี.พลาสติก

4/99 หมู่ที่ 10 ตำบล.อ้อมน้อย
อำเภอ.กระทุ่มแบน จังหวัด.สมุทรสาคร
74130

เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) : 089-5001853
เบอร์โทรศัพท์(ร้าน) : 02-4203597
เบอร์(แฟกซ์) : 02-8106713

Email : marketing@sc-plastics.com